Bienále Symposium on Fusion Technology (SOFT 2016) letos poprvé v ČR

29. Sympozium o technologiích pro jadernou fúzi SOFT 2016 se konalo ve dnech 5. až 9. září 2016 v Praze. Uspořádáním sympozia byli pověřeni pracovníci Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. a Centra výzkumu Řež s.r.o. – institucí, které se v rámci České republiky dlouhodobě zabývají výzkumem jaderné syntézy a fúzních technologií.

Letošního sympozia se zúčastnila tisícovka vědců, inženýrů, zástupců průmyslu a vystavovatelů z celého světa. SOFT 2016 vedle vědeckých prezentací a posterů zahrnoval také doprovodnou výstavu průmyslových firem a vědecko-výzkumných institucí – vše bylo věnováno nejnovějším poznatkům, výsledkům a plánům v oblasti technologií pro termojadernou fúzi.

V rámci technologických exkurzí, které program sympozia rovněž obsahoval, navštívila řada účastníků také pracoviště CVŘ v Řeži a Experimentální halu v Plzni. Zde si prohlédli výzkumný reaktor LVR-15, nové horké komory a Centrum vysoce citlivých analytických přístrojů, resp. zařízení pro testování vysokým tepelným tokem HELCZA  a maketu platformy TBM.