Akuality z Cadarache

Koncem června opět významně pokročily práce na dodávce horkých komor pro projekt JHR – Jules Horovitz Reactor. Byla úspěšně dokončena montáž olověných podlah malých komor, stropů malých i velkých komor a také montáž přípravků pro instalaci posuvných dveří. V současné době provádí dodavatel stavební části armování stropů, které budou poté zality speciálním těžkým betonem. Následná montáž nerezového opláštění potrvá až do konce příštího roku.