Aktuality z JHR, leden 2015

Na stavbě výzkumného reaktoru Jules Horowitz jsme úspěšně dokončili montáž modulů W+1 a předali je generálnímu dodavateli stavby (RAREZ – BEC). Ten tak může dokončit armování a konstrukci zabetonovat.

Galerie:

Popis fotografií:
01 Usazování modulu 10 W+1 – stěna velké komory ECD
02+03 Modul M10
04 Betonování kopule reaktoru
05 Celkový pohled na moduly W+1- poslední patro velkých komor
06 Svařování rámu posuvných dveří
07 Montážní tým