Výzkumná infrastruktura > Experimentální zařízení > MELILOO

MELILOO

Smyčka MELILOO (z anglického Metal Liquid Loop) je experimentální zařízení pro cirkulaci tekutého kovu Pb-17Li a studium jeho možností pro použití jako chladicího média ve fúzním tokamaku ITER, konkrétně v sekci TBM (Test Blanket Module).

Popis

Smyčka MELILOO

Smyčka MELILOO slouží k experimentálnímu odzkoušení metod čištění kapalné eutektické slitiny Pb-17Li, tedy kapalného kovu ve složení 83 % olova a 17 % lithia, od korozních produktů. Slitina Pb-17Li bude v TBM použita k transportu tritia z množivé části do jednotky na separaci tritia (zvané Tritium Extraction Unit, TEU). V rámci projektu pro vývoj chladicích technologií s tekutými kovy jsou do smyčky MELILOO dávkovány korozní produkty a je sledována účinnost tzv. „studené pasti“, kde jsou zachytávány.


Hlavní parametry

Teplota v teplé větvi do 550 °C
Teplota ve studené pasti 300 °C
Tlak plynu max. 2 bary
Hmotnost eutektika 96 kg

Experimentální využití

Dávkovanými látkami simulujícími výskyt korozních produktů jsou Fe, Cr, Mn a Ni. Účinnost jejich odstranění se pohybuje od 80 % u Mn, přes 70 % u Ni a 30 % u Fe až po téměř nulovou u Cr – takto získané poznatky byly použity pro další vývoj studené pasti. S dávkováním nečistot také souvisí jejich chemická analýza – v rámci řešení projektu pro vývoj chladicích technologií s tekutými kovy byl proto proveden výběr vhodných chemicko-analytických metod: nečistoty se často objevují v nepatrných množstvích, často na hraně citlivosti přístrojů. Nejvhodnější se ukázala být metoda indukčně vázané plazmy s optickým emisním detektorem (ICP-OES).
Smyčka MELILOO také slouží k měření charakteristiky hlavního čerpadla pro cirkulaci Pb-17Li. Ve zvláštním uspořádání dokáže smyčka měřit charakteristiku čerpadla přímo s taveninou Pb-17Li, čímž se liší od jiných zařízení na měření charakteristik, které charakteristiku čerpadla měří s vodou a potom ji přepočítávají na eutektikum Pb-17Li. Způsob používaný na smyčce MELILOO je přesnější a bude více vyhovovat zadání z projektu ITER.

Schéma smyčky MELILOO

Schéma MELILOO


1 cirkulační čerpadlo
2 mechanické vzorky
3 chladič
4 studená past
5 vzorkování