30 let jaderné elektrárny Dukovany

12. února 2015 to je přesně 30 let od zahájení štěpné reakce na jejím prvním bloku. I přesto, že výkony bloků v Dukovanech jsou v nominálním projektovém součtu nižší, než stejný parametr u elektrárny Temelín, byla elektrárna Dukovany neproduktivnější elektrárnou v roce 2014 i v roce 2013.

Světové renomé má elektrárna Dukovany nejen díky velmi dobrému projektu, jak také napsal František Hezoučký, ale i díky kvalifikované obsluze a profesionální údržbě. Svým dílem k bezpečnému a spolehlivému provozu přispěly také odborné týmy, které nyní zastřešuje Centrum výzkumu Řež. Odborníci z Centra výzkumu se, mimo jiné, v průběhu života elektrárny podíleli na modifikaci řízení vodního režimu primárního okruhu a implementaci inovovaných postupů v této oblasti; monitorují směsná pole neutronů a záření gama v okolí svědečných vzorků betonu, monitorují a vyhodnocují radiační dávky v souvislosti s hodnocením životnosti důležitých komponent také se účastní kontrol svarových spojů a detekcí korozních trhlin.

Projektová životnost byla v době spouštění elektrárny 30 let i díky práci odborníků z CVŘ bude sloužit mnohem déle. V současnosti se mluví o roku 2025, ale díky kvalitní údržbě a provoznímu pořádku to může být i déle.

Blahopřejeme elektrárně Dukovany k jejímu jubileu a přejeme bezpečný provoz po mnoho dalších let.