10 let od havárie JE Fukušima – v CVŘ se věnujeme výzkumu i prevenci těžkých havárií

Uplynulý týden uběhlo 10 let od havárie ve Fukušimě. Centrum výzkumu Řež se dlouhodobě podílí nejen na výzkumu těžkých havárií, ale také na prevenci možných tzv. nadprojektových událostí českých jaderných zařízení. Studený kelímek – zařízení pro indukční tavení materiálů, které bylo pořízeno v rámci projektu SUSEN – nám slouží nejen k výzkumu dynamiky interakce materiálů roztavené aktivní zóny s okolím, ale také k poznání její hydraulické a tepelné charakteristiky. Závěry z těchto měření nám pomáhají porozumět vývoji samotné těžké havárie a současně se na ni připravit a tím také zmírnit její následky. [Obrázek vlevo – roztavené korium]

Bezprostřední reakcí na havárii ve Fukušimě bylo zahájení analytického výzkumu těžkých havárií, které v CVŘ probíhá od roku 2012. Jedním z jeho hlavních výsledků bylo úspěšné uzavření projektů bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra. Státní správa a orgány státního dozoru nad jadernou bezpečností tak získaly analytické nástroje pro hodnocení připravenosti na možné těžké havárie na jaderných elektrárnách v ČR.