Výzkumná infrastruktura > Výzkumný reaktor LVR-15 > Nový systém ochrany řízení na reaktoru LVR-15

Nový systém ochrany řízení na reaktoru LVR-15

Koncem ledna 2015 byl po čtyřměsíční odstávce znovu uveden do provozu reaktor
LVR-15. Během odstávky došlo k výměně původního systému ochrany a řízení (SOŘ) z roku 1990 za nový, založený na digitální technologii. Nový SOŘ umožnil přidat pokročilé funkce, jako například plně automatický regulátor tepelného výkonu, či digitální záznam všech provozních dat. Navíc přesnější, uživatelsky mnohem komfortnější a spolehlivější.

Dodavatelem nového zařízení byla firma ZAT Příbram, a. s., jejím hlavním subdodavatelem firma dataPartner ČB, s. r. o., která vyvinula aparatury měření neutronového výkonu. LVR-15 poslouží zúčastněným firmám jako první reference a zdroj provozních zkušeností použitelných k dalšímu vývoji řídicích systémů pro jaderné reaktory.

Historie reaktoru LVR-15 se datuje od roku 1957, kdy byl v tehdejším Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy spuštěn první výzkumný reaktor v tehdejším Československu, reaktor VVR-S o tepelném výkonu 2 MW. Ten úspěšně pracoval až do roku 1987.

V letech 1988–1989 byla provedena rekonstrukce reaktoru VVR-S na LVR-15. Reaktor LVR-15 je výzkumný lehkovodní reaktor tankového typu umístěný v beztlakové nerezové nádobě pod stínicím víkem, s nuceným chlazením, s palivem typu IRT-4M a s provozním tepelným výkonem do 10 MW.

Modernizace SOŘ v roce 2014

Nový systém ochrany řízení na reaktoru LVR-15