Výzkumná infrastruktura > Horké komory

Horké komory

Operátor horkých komor ovládající manipulátory

Pracoviště Horkých komor (dále jen HK) v suterénu výzkumného reaktoru LVR-15 je vybaveno pěti kobkami horkých komor (HK č. 1–5) s operátorovnami HK.
Horké komory jsou kobky z těžkého betonu – tloušťka stěn je 60 cm. Jsou určené k bezpečné práci s vysoce radioaktivními materiály.
V čelní stěně kobek jsou průzory z olovnatého skla do operátorovny HK.
Konstrukce a vybavení HK umožňuje provádět po-radiační zpracování ozářených pouzder se vzorky a demontáž vzorků ze sond a vestaveb vodních smyček, případně opravy a úpravy na těchto zařízení. Stínící vlastnosti HK zabezpečují bezpečné hodnoty radiačního pole pro pracovníky ve všech obslužných prostorech.

Umístění horkých komor LVR-15

Každá kobka je vybavena dvěma manipulátory.
V HK č. 1 a 5 jsou elektromechanické manipulátory o nosnosti 30 kg a v HK č. 2, 3 a 4 mechanické o nosnosti 5 kg.
Vstup do HK je možný pouze masivními stíněnými dveřmi z chodby za HK.
Za zadní stěnou HK je prostor, ve kterém se pohybuje dopravník se dvěma dopravními lžícemi.

Dopravník slouží k přepravě ozářených materiálů mezi komorami, je tažen na lanech pohybem elektropohonu za HK č. 5. Nakládací otvory z kobek k dopravníku jsou uzavíratelné dvířky, u HK č.1 stíněnými. Ovládání dopravníku je z operátoroven HK.
Jednotlivé kobky HK jsou napojeny ventilační systém – je v nich udržován podtlak.

HK č. 1

Průzor do horké komory s ozářeným materiálem

HK č. 1 je přijímací a je spojena skluzavkou pro transport ozářených vzorků s prostorem pod víkem reaktoru. V komoře je umístěno zařízení pro otevírání hliníkových pouzder.


HK č. 2

Tato komora slouží ke zpracování vzorků, je vybavena lisem pro zmenšení objemu pouzder před jejich likvidací jako RAO. V této komoře jsou použitá pouzdra krátkodobě skladována.

HK č. 3

Třetí HK je upravena k demontáži vzorků z vestaveb vodních smyček a sond a k úpravám těchto vestaveb. Za tímto účelem je ve stropě komory vkládací otvor, který spojuje horkou komoru s halou reaktoru LVR-15 a tím umožňuje vertikální transport.

HK č. 4

Stejně jako HK č. 2 slouží ke zpracování vzorků, na rozdíl od ní však není vybavena lisem a pouzdra se zde neskladují.

HK č. 5

HK č. 5 slouží pro čistou expedici ozářených materiálů a jejich nakládání do kontejnerů. Má pojízdnou stínící desku ve stropě a po jejím odsunutí je spojena v celém průřezu s přístavkem za halou – místnost číslo 100 B. Přístavek slouží pro manipulaci s přepravními kontejnery a nakládání na vozidla.