Výzkumná infrastruktura > Experimentální zařízení > RVS-4

RVS-4

Smyčka RVS-4

Experimentální vodní smyčka RVS-4 byla původně navržena pro testování materiálů pokrytí paliva (Zircaloy Zr-4) v podmínkách reaktorů VVER. Dnes je smyčka také využívána pro studium transportu korozních produktů a k ověřování postupů dekontaminace.

Maximální provozní parametry

Tlak 16 MPa
Teplota 325 °C
Průtok primárního média 2 m3/hod
Výkon elektrických imitátorů 4 × 10 kW

Popis

Smyčka se skládá z těchto částí:

1. Primární okruh

 • Primární okruh smyčky je uzavřený systém, který se skládá z hlavního cirkulačního čerpadla, chladiče, kompenzátoru objemu, pojistného ventilu a aktivního kanálu.
 • Aktivní kanál je umístěn v reaktoru LVR-15. Uvnitř kanálu je vložena vestavba, která se skládá ze čtyř elektrických topných tyčí.

2. Pomocné systémy a okruhy

 • Systém pro úpravu, skladování a doplňování pracovního media.
 • Systém pro odběr vzorků z primárního okruhu smyčky.
 • Systém chlazení smyčky.
 • Systém elektrického napájení.
 • Systém měření a regulace.

Primární okruh smyčky je celý umístěn v hale reaktoru pod biologickým stíněním, pomocné okruhy jsou soustředěny do dvou bloků umístěných na plošině vně pláště reaktoru.

Experimentální možnosti

 • Výzkum chování materiálů pokrytí paliva v podmínkách reaktorů VVER pomocí elektricky topených imitátorů palivových proutků.
 • Výzkum korozních povlaků na svědečných vzorcích.
 • Testování vzorků trubek parogenerátorů.
 • Ověřování dekontaminačních postupů.

Schéma smyčky RVS-4

Schéma smyčky RVS-4


1 hlavní cirkulační čerpadlo
2 chladič
3 aktivní kanál
4 kompenzace objemu
5 vzorkování