Výzkumná infrastruktura > Experimentální zařízení > BWR-2

BWR-2

Smyčka BWR-2

Experimentální smyčka je užívána k materiálovému výzkumu reaktorů typu BWR v podmínkách simulujících jejich provoz – tlak, teplotu, radiaci, vodní prostředí.

Provozní parametry smyčky

Tlak 12 MPa
Teplota 300 °C
Průtok primárním okruhem 8000 kg/h
Průtok filtračním okruhem 400 kg/h
Chladivo ultračistá voda
Množství vody v hlavní smyčce 0,420 m3
Množství vody v celé smyčce 0,510 m3

Popis a možnosti využití

Smyčka sestává z uzavřeného tlakového potrubního systému s nucenou cirkulací vody přes ozařovací kanál K2 umístěný v aktivní zóně reaktoru a přes neaktivní kanál K3 umístěný mimo reaktor. V obou kanálech K2 a K3 mohou být umístěny až dva materiálové vzorky 50 CT cyklicky zatěžované. Vzorky jsou tak vystaveny podmínkám vodního prostření, mechanického namáhání a v kanále K2 i vlivu radiace. Koncentrace H2O2 je v kanálech rozdílná. Expoziční podmínky vzorků jsou blízké provozním podmínkám reaktorů BWR. Během zatěžování je možné průběžně měřit velikost případné trhliny.

Srovnávací kanál K3 je rovněž součástí smyčky. Dva mechanické zatěžované vzorky jsou zde exponovány stejně jako u kanálu K2. Není zde ale účinek radiace a obsah H2O2 je nižší než v kanálu K2.

Porovnáním naměřených hodnot v obou kanálech tak je možno zjistit efekt radiace na proces koroze a na zatěžovací účinek.

Schéma smyčky BWR-2

Schéma BWR-2


1 hlavní cirkulační čerpadlo
2 el. topení
3 generační kanál H2O2
4 aktivní kanál
5 srovnávací kanál
6 výměník tepla
7 chladič
8 mechanický filtr
9 měření vodivosti
10 směsný filtr
11 měření koncentrace H2, O2
12 plynová tlaková láhev
13 doplňovací nádoba chemikálií
14 dávkování H2 a O2
15 stabilizace tlaku