Výzkumná infrastruktura > Experimentální zařízení > BWR-1

BWR-1

Smyčka BWR-1

Smyčka je navržena k výzkumu chování konstrukčních materiálů a transportu korozních produktů v podmínkách vodních režimů reaktorů BWR. Na smyčce je možno provádět experimenty v širokém rozsahu provozních parametrů omezených těmito maximálními hodnotami:

Tlak 10 MPa
Teplota 300 °C
Průtok vodního prostředí 2000 kg/h
Neutronový tok 1 × 1018 n/m2s

Popis

Smyčka je tvořena uzavřeným nerezovým potrubním systémem vybaveným obvyklým technologickým zařízením a pomocným zázemím.
Pro experimentální činnost je smyčka vybavena:

 • Čistícím okruhem s mechanickými a ionexovými filtry s kontinuálním průtokem chladiva 200 kg/h, tedy 10 % průtoku primárním okruhem,
 • dávkovacím systémem pro plynný kyslík a vodík pro udržování normálního nebo vodíkového chemického režimu,
 • aktivním kanálem umístěným v reaktoru, který slouží pro ozařování materiálových vzorků,
 • izokinetickým vzorkovacím systémem s možností odběru vzorků z různých míst okruhu,
 • kontinuálním měřením koncentrace kyslíku a vodíku.

Experimentální možnosti

Smyčka BWR-1 může být využita zejména k následujícím účelům:

 • Sledování degradace mechanických vlastností a korozního chování materiálů v podmínkách radiace a vodního prostředí BWR,
 • výzkum transportu a chování korozních produktů v podmínkách BWR, například vodíkový vodní režim, přídavek zinku,
 • testování vysokoteplotních a vysokotlakých monitorovacích čidel vodních režimů.

Schéma smyčky BWR-1

Schéma BWR-1


 1. cirkulační čerpadlo
 2. el. topení
 3. aktivní kanál
 4. stabilizace tlaku
 5. výměník tepla
 6. chladič
 7. mech. filtr
 8. měření vodivosti
 9. měření koncentrace H2 a O2
 10. směsný filtr
 11. dávkování H2 a O2
 12. plynová tlaková láhev