Výzkumná infrastruktura

Výzkumná infrastruktura

Dva výzkumné reaktory a soubor experimentálních zařízení (sondy a smyčky) tvoří páteř výzkumné infrastruktury společnosti. Díky ní se může CVŘ účastnit náročných vědecko-výzkumných projektů a participovat na vývoji nových technologií pro GEN IV a vývoj fúzního reaktoru.

Výzkumný reaktor LVR-15

Výzkumný reaktor LR-0

 

  • Reaktor LVR-15 (velká infrastr. pro VaVaI „Reaktory Řež“)
  • Reaktorové smyčky a sondy
  • Smyčky pro výzkum v GEN IV (SCWR, HTHL, Pb, PbBi)
  • Reaktor LR-0 (velká infrastr. pro VaVaI „Reaktory Řež“)
  • Infrastruktura pro měření směsných polí fotonů a neutronů
  • Infrastruktura pro výzkum fúze (BESTH, TW3, MELILOO, PbLi-irr)
  • Otevřený přístup k vědecké infrastruktuře Open Access

 

Smyčka SCWL

Smyčka HTHL

Smyčka BWR-1


Smyčka RVS-4

Smyčka BWR-2

Smyčka MELILOO