Výzkumná infrastruktura

Výzkumná infrastruktura

Výzkumný reaktor LVR-15

Páteř výzkumné infrastruktury společnosti tvoří výzkumná infrastruktura SUSEN, dva výzkumné reaktory a soubor experimentálních zařízení (sondy a smyčky). Díky ní se může CVŘ účastnit náročných vědecko-výzkumných projektů a participovat na vývoji nových technologií pro IV. generaci a vývoj fúzního reaktoru.

 

SUSEN2020
Výzkumnou infrastrukturu SUSEN naleznete na susen2020.cz

Galerie infrastruktury

Smyčka SCWL

Smyčka HTHL


Smyčka RVS-4

Smyčka BWR-2