Výzkum a vývoj > Zaměření výzkumu > Podpora provozu jaderných bloků > Vodní režimy jaderných elektráren

Vodní režimy jaderných elektráren

Neoddělitelnou součástí provozu jaderných elektráren je správné nastavení chemických režimů, jehož cílem je snížení celkové koroze bloku s následným snižování tvorby radiačních polí.

 • hodnocení chemických režimů parovodních cyklů
  • hodnocení chemických režimů parovodních cyklů klasických a jaderných elektráren s ohledem na jejich optimalizaci,
 • Iontová chromatografie

 • hodnocení chemických režimů primárního okruhu a tvorba radiačních polí,
  • hodnocení vlivu chemických režimů, technických a technologických aspektů na tvorbu radiačních polí v okolí zařízení jaderných elektráren a radioaktivitu chladiva primárního okruhu,
  • podpora monitorování chemických režimů a analýzy koroze a transportu aktivit,
  • návrh a posouzení vlivu různých opatření v oblasti chemického režimu, předúpravy povrchů, dekontaminací, materiálového složení a technologie (např. filtrace chladiva) na radiační situaci bloku,
 • Chemické analýzy neaktivních i aktivních vzorků (iontová chromatografie, spektrofotometrie aj.)
  • měření koncentrací látek v čistých až ultračistých vodách,
  • hodnocení vlastností ionexových hmot.