Výzkum a vývoj > Zaměření výzkumu > Podpora provozu jaderných bloků > Materiálový ozařovací výzkum a služby

Materiálový ozařovací výzkum a služby

Součástí materiálového výzkumu je i návrh, provoz a vyhodnocení jednotlivých experimentů. Z tohoto důvodu provádíme:

 • ozařovací experimenty zaměřené na výzkum chování materiálů a vlivu chemických parametrů a radiace,
  • návrh a realizace experimentálních programů v různém prostředí (voda, superkritická voda, pára, hélium, tekuté kovy, roztavené soli) a za různých podmínek (vysoká teplota a tlak, radiace, cyklické namáhání vzorků), s cílem studií korozního chování materiálů, IASCC, úsad/crud, transportu korozních produktů, atd.,
  • návrh a výroba experimentálních zařízení (smyčky, kanály, sondy, autoklávy držáky na vzorky, instrumentace atd.) včetně zpracování jejich technické dokumentace a výroby,
  • vlastní provedení experimentů v příslušných experimentálních zařízeních výzkumného reaktoru LVR-15 včetně průběžného monitorování experimentálních podmínek (termohydraulických, chemických, radiačních i neradiačních) a následného vyhodnocení stavu exponovaných vzorků,
 • hodnocení korozního chování konstrukčních materiálů v parovodních okruzích a tekutých kovech,
  • hodnocení mechanizmu lokálního a plošného poškození a charakteru korozního napadení v provozních podmínkách,
  • stanovení mechanizmu korozního poškození v modelových provozních podmínkách v závislosti na úrovni mechanického namáhání a složení vodného prostředí,
 • hodnocení korozního chování materiálu pokrytí paliva a vzniku úsad, včetně poradiačních kontrol (vizuální kontrola, měření oxidických vrstev vířivými proudy, měření tloušťky a složení úsad),
 • nedestruktivní kontrola stavu celkové konstrukce palivových souborů, včetně měření celkové geometrie palivových souborů (více informací na straně Inspekce jaderného paliva).