Výzkum a vývoj > Zaměření výzkumu > Podpora provozu jaderných bloků > Inspekce jaderného paliva

Inspekce jaderného paliva

Maketa palivového souboru ruské konstrukce

Jaderná elektrárna Temelín je v současnosti jediná elektrárna typu VVER, která má možnost oprav palivových souborů. Ty se v průběhu generálních odstávek vykonávají na Mobilním stendu inspekcí a oprav, tzv. MSIO a jsou primárně vykonávány dodavatelem paliva. Toto zařízení umožňuje nejen palivový soubor opravit a tedy znovu využít pro provoz jaderné elektrárny, ale i podrobit ho důkladné inspekci jako je např. vizuální nebo ultrazvuková kontrola. Součástí těchto inspekcí je i tzv. Post Irradiation Inspection Program (PIIP), který slouží k dlouhodobému sledování stavu palivových souborů.

Úlohou pracovníků CVR, nezávisle na dodavateli paliva, je hodnotit a sledovat stav celkové konstrukce palivových souborů. Tyto činnosti zahrnují důkladnou vizuální inspekci, v rámci které jsou prováděny detailní měření zkrutu, ohybu a růstu palivových souborů. MSIO umožňuje provádění měření tloušťky oxidických vrstev na palivových proutcích pro sledování vlivu vodního režimu na korozi pokrytí jaderného paliva i celkovou konstrukci palivových souborů. Výstupem je zpětná vazba pro provozovatele i dodavatele paliva z hlediska správné provozuschopnosti palivových souborů s cílem identifikace kořenových příčin vzniku netěsností.