Výzkum a vývoj > Zaměření výzkumu > Podpora provozu jaderných bloků

Podpora provozu jaderných bloků

Silné zázemí v podobě odborníků z oblasti reaktorové fyziky umožňuje spolupráci na výzkumu a vývoji v oblasti podpory provozu nebo výstavby nových jaderných zařízení. Výchozím bodem pro vývoj reaktorových technologií je reaktorová fyzika, neboť z parametrů a analýz daných reaktorovou fyzikou následně vyplývají další „inženýrské“ problémy a témata – konstrukce paliva, materiálové inženýrství, chemické režimy, atd.

CVR je významným partnerem v řadě svědečných programů a LTO pro jaderná zařízení. Ve spolupráci s dalšími členy skupiny ÚJV poskytujeme výzkumné zázemí pro celý životní cyklus in-pile experimentů (návrh, provedení a vyhodnocení): návrh a konstrukce experimentálních smyček a ozařovacích kanálů, zajištění jejich provozu, návrh a konstrukce instrumentace, návrh a monitorování chemických režimů, zajištění výroby, úprav, manipulace a analýzy testovaných vzorků, expertní vyhodnocení, vypracování návrhů a opatření. Samozřejmostí je pravidelný reporting o průběhu experimentu a finální prezentace dosažených výsledků s možností jejich praktické aplikace.
Máme dlouhodobé zkušenosti z oblasti analýz koroze, transportu aktivit a chemických režimů podložené řadou projektů.

TemelinDSC_5281aVěnujeme se dlouhodobému sledování stavu paliva na jaderných elektrárnách v České Republice a aktivně provádíme pravidelné inspekce a měření na palivových souborech na elektrárně Temelín.
V neposlední řadě spolupracujeme s řadou vysokých škol při školení mladých inženýrů v energetice a výzkumu – tréninky a vzdělávání.