Výzkum a vývoj > Zaměření výzkumu > Ochrana životního prostředí > Odvoz jaderného paliva do země původu

Odvoz jaderného paliva do země původu

Odvoz jaderného paliva z výzkumných reaktorů zpět do země původu

Obalový soubor ŠKODA VPVR/M

Pro omezení možného zneužití jaderných a radioaktivních materiálů byly vytvořeny mezinárodní programy na snižování obohacení paliva výzkumných reaktorů a návrat vysoce obohacených jaderných materiálů zpět do země původu. Tyto programy jsou aplikovány na výzkumné reaktory mimo území USA a Ruska, které využívaly vysoce obohacené palivo z těchto zemí. Pro transport vyhořelého paliva ruského původu byl MAAE vybrán obalový soubor (OS) ŠKODA VPVR/M.

OS ŠKODA VPVR/M

OS ŠKODA VPVR/M

OS ŠKODA VPVR/M byl vyvinut v rámci projektu MPO ve spolupráci Škoda JS a ÚJV ještě před nastartováním programu RRRFR. Původně byl určen jen pro skladování a transport paliva používaného v ÚJV, později bylo jeho použití rozšířeno a licencováno pro naprostou většinu typů ruského paliva pro výzkumné reaktory.
Kapacita jednoho OS ŠKODA VPVR/M je 36 palivových souborů, k dispozici je nyní 16 OS. Jedním transportem lze tedy přepravit až 576 palivových souborů.

V rámci programu Russian Research Reactor Fuel Return, RRRFR (Návrat ruského paliva pro výzkumné reaktory) byl v r. 2007 uskutečněn odvoz vysoce obohaceného vyhořelého jaderného paliva typu IRT-2M používaného pro provoz výzkumného reaktoru LVR-15 resp. VVVR-S v letech 1974–2004 z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži zpět do Ruské federace. Zároveň bylo odvezeno i nízko obohacené palivo typu EK-10, které bylo používáno v letech 1957–1974.

OS ŠKODA VPVR/M

Tento odvoz byl pilotním projektem pro využití vysoce kapacitních transportních a skladovacích obalových souborů ŠKODA VPVR/M. V letech 2008–2011 se pak uskutečnily transporty vyhořelého paliva z výzkumných reaktorů dalších států (Bulharska, Maďarska, Polska, Srbska aj.).

Po dokončení konverze reaktoru LVR-15 na palivo s nízkým obohacením (do 20 % U235) byla v r. 2011 zahájena příprava odvozu zbytku vysoce obohaceného vyhořelého paliva používaného v letech 2005–2011. Tento transport je plánován na rok 2013. Tím bude dosaženo cíle, že na reaktoru LVR-15 bude používáno a skladováno pouze nízko obohacené palivo typu IRT-4M používané od roku 2011.

Ukončení repatriace v roce 2013

V první polovině dubna 2013 se konal převoz vyhořelého jaderného paliva z reaktoru LVR-15 provozovaného společností CVŘ do přepracovatelského závodu Majak v Ruské Federaci. Po přípravných manipulacích bylo palivo převezeno s areálu ÚJV v Řeži vlakem přes Polsko na pobřeží a odtud lodí do Murmanska, odkud pokračovalo opět vlakem do Majaku.

Zásilka obsahovala posledním palivo typu IRT-2M s obohacením 36 %, neboť na reaktoru LVR-15 se od září 2011 používá výhradně palivo IRT-4M s obohacením 20 %. Tato konverze je součástí programu RERTR, iniciovaného a financovaného americkou vládou. Reaktor LVR-15 v průběhu této konverze obdržel adekvátní množství nového nízkoobohaceného paliva (tzv. LEU) výměnou za odvážené vysokoobohacené (HEU), navíc byly z USA financovány veškeré přípravné práce a vlastní transporty vyhořelého i čerstvého paliva.

Podobná akce se uskutečnila již v roce 2007, kdy bylo odváženo i starší palivo obohacené 80%.

Převoz paliva podléhá utajení, neboť to je součástí fyzické ochrany jaderných materiálů, legislativně vyžadované vyhláškou č. 144/1997 a nařízením vlády č. 522/2005 (obojí ve znění pozdějších předpisů).

Fotogalerie z odvozu paliva v roce 2013.