Výzkum a vývoj > Zaměření výzkumu > Ochrana životního prostředí > Čištění vod

Čištění vod

Čištění vod

Centrum výzkumu Řež s.r.o. je schopné nabídnout návrhy na čištění kapalných radioaktivních odpadů, odpadních vod z neutralizačních stanic, lakoven a čištění oplachových vod. Věnujeme se také čištění přírodní vody a přípravě čisté a ultračisté vody pro technologické okruhy pomocí ionexových a membránových technologií.

CVR má bohaté zkušenosti s ionexovými technologiemi v praktickém provozu. Díky tomu může v oblasti ionexových technologií poskytnout i samotné testování charakteristických vlastností ionexů v těchto aspektech:

  • celková kapacita – anexů a katexů,
  • bazicita anexů,
  • pořízení obrazového materiálu ionexů,
  • výluh z matrice ionexů (celkový organický uhlík, chloridy…),
  • testování netradičních sorpčích materiálů (aktivní uhlí, selektivních ionexů a sorbentů…).

Čištění vod

V nedávné době se v CVŘ začaly používat a experimentálně testovat velice progresivní membránové technologie – reverzní osmóza a elektrodeionizace. Těmto metodám je připisován velký potenciál prakticky ve všech oborech používajících vodu ať už k chladícím, oplachovým či preparačním účelům.