Výzkum a vývoj > Zaměření výzkumu > Nejaderná energetika

Nejaderná energetika

Centrum výzkumu Řež se zabývá také nejadernou energetikou, především pak materiálovým výzkumem v této oblasti. K tomu samozřejmě využívá exkluzivní vybavení a znalosti svých pracovníků. Jako příklad výzkumu v nejaderné energetice uvádíme níže výrobu vodíku pomocí vysokoteplotní elektrolýzy vody a projekt PRAMEK.

VODÍKOVÉ TECHNOLOGIE

  • V rámci projektu SUSEN v programu TEO byla postavena smyčka vysokoteplotní elektrolýzy pro výrobu vodíku. Cílem je materiálový výzkum aktivních a konstrukčních komponent a ověření spojení vysokoteplotní elektrolýzy s reaktorem IV. generace a dalšími vysokoteplotními procesy.
  • Ve smyčce je použit elektrolyzér typu SOEC (solid oxid electrolysis cell), kde aktivní komponenty jsou vyrobeny z keramických materiálů. Pracovní teplota těchto článků je cca. 800°C. Další technické detaily naleznete na webu SUSEN http://susen2020.cz/vyzkum/program-teo/va9-vodikove-technologie/.
  • CVŘ nabízí open access k infrastruktuře, smluvní výzkum a spolupráce v národních i mezinárodních projektech.
  • Vodík není primární zdroj energie, ale funguje jako nosič energie. Vodík tak má ve světě velký potenciál v oblasti energetiky, kde ve spojení s OZE umožnuje sezonní uložení energie a následné využití nejen v energetice k výrobě elektřiny, ale také v mobilitě jako palivo pro elektromobily s palivovými články. Tento způsob propojení různých sektorů se nazývá odborně vodíkové hospodářství. V úzké spolupráci s ÚJV Řež, a.s., se zkoumá aplikační a komerční potenciál vodíkových technologií v energetice a mobilitě v České Republice https://www.ujv.cz/en/products-and-services-1/non-nuclear-energetics/hydrogen-technology.
  • Díky členství v České vodíkové technologické platformě HYTEP http://cvrez.cz/vyzkum-a-vyvoj/konzorcia/hytep/ a EERA Joint Programme on Fuel Cells & Hydrogen http://cvrez.cz/?page_id=1735  je CVŘ aktivně zapojeno do evropského výzkumu ve vodíkových technologiích.

 

PRAMEK

Parse error: syntax error, unexpected ‚&‘ in /data/web/virtuals/46361/virtual/www/domains/cvrez.cz/wp-content/plugins/insert-php/insert_php.php(48) : eval()’d code on line 6