Výzkum a vývoj > Zaměření výzkumu > Materiálový výzkum

Materiálový výzkum

Materiálový výzkum v CVŘ je zaměřen na studium vlastností konstrukčních materiálů jaderné i klasické energetiky ve vztahu k provozním podmínkám.

Materiálový výzkum v CVŘ navazuje na zkušenosti výzkumu v ÚJV Řež. Postupně vznikají výzkumné týmy. Materiálová problematika v CVŘ se významně rozšiřuje v souvislosti s projektem SUSEN. Oblast výzkumu materiálů je v programu SUSEN zahrnuta ve všech jeho částech.

Technologické smyčky (TEO)
Budované zkušební smyčky procházející reaktorem LVR-15 určeny k výzkumu materiálů.
Strukturální a systémová diagnostika (SSD)
Jedná se o zvýšení možností hodnocení konstrukčních materiálů stávajících a budoucích jaderných elektráren.
Jaderný palivový cyklus (JPC)
Výzkum materiálů soustředěn zejména do oblasti zpracování a ukládání radioaktivních odpadů.
Materiály (MAT)
Část přímo věnována výzkumu chování materiálů za vyšších teplot a to, jak v oblasti jaderné energetiky, tak i v oblasti energetiky klasické.

Výzkum materiálů

Výzkum materiálů se orientuje především na studium odolnosti materiálů, které jsou navrženy jako konstrukční materiály pro nové typy reaktorů Gen IV a fúzních reaktorů. Máme experimentální zařízení, ve kterém můžeme studovat interakci materiálů s moderními chladivy, jako jsou těžké tekuté kovy (Pb, PbBi), superkritická voda (SCW) a helium. Studujeme vliv radiace a vlastnosti materiálů po ozáření. V experimentálních smyčkách procházejících reaktorem LVR-15 zkoumáme ozářené materiály v interakci s vodním chladivem varných reaktorů a primárního okruhu tlakovodních reaktorů současné a nové generace, Gen II+III. Zabýváme se i výzkumem odolnosti pláště, který slouží k pokrytí paliva. Naším záměrem je i studium chování materiálů v anaerobním prostředí pro hlubinná úložiště.