Výzkum a vývoj > Zaměření výzkumu > Jaderná bezpečnost a spolehlivost > Výzkum FHR

Výzkum FHR

Spolupráce USA-ČR na výzkumu FHR

Impulzem k zahájení debaty o dvoustranné česko-americké spolupráci byly odborné kontakty českých a amerických výzkumných pracovišť, které zesílily v roce 2008, kdy byly na mezinárodních konferencích prezentovány výsledky probíhajících projektů MPO ČR a americké návrhy reaktoru FHR.
Na cestě ke spolupráci byly učiněny následující kroky:

  • Podpis Společného prohlášení Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstva obchodu a Ministerstva energetiky Spojených států amerických o průmyslové a obchodní spolupráci v odvětví jaderné energetiky ze dne 6. prosince 2010.
  • Skupina ÚJV se zúčastňuje projektu s cílem podpořit technologickou spolupráci mezi USA a ČR iniciovanou na schůzce P. Nečas – B. Obama v roce 2011 deklarujícího vznik Centra spolupráce v jaderné oblasti a zahrnující i převoz sudu fluoridové soli umožňujícího ČR zapojit se do výzkumu technologie alternativního chladiva (fluoridových solí) pro v USA vyvíjený vysokoteplotní reaktor (FHR).
  • Podpis Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických v oblasti jaderné energetiky ze dne 12. prosince 2012 byl dalším krokem k dohodě o vzájemné spolupráci.
  • 17. května 2013 dorazil do areálu ÚJV Řež speciální přepravní kontejner obsahující 75 kilogramů soli fluoridu lithného a berylnatého (7LiF-BeF2, FLIBE) pro výzkumnou část programu FHR (Fluoride cooled High temperature Reactor).
  • Posledním závažným krokem byl podpis Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických o spolupráci na civilním výzkumu a vývoji v oblasti jaderné energetiky z 26. března 2014, ve které je výzkum ve prospěch FHR, mezi dalšími tématy výzkumu, explicitně jmenován.
  • Postup při testování solí

    Kontejner se solí FLIBE dodanou z Oak Ridge National Laboratory byl postupně vyhřát na provozní teploty 450 – 600 °C, ztuhlá tavenina soli byla v kontejneru postupně roztavena (bod tání FLIBE je cca. 454 °C), a poté byla část taveniny přepuštěna do speciálně vyrobené ampule pro vložnou zónu reaktoru LR-0, kde budou provedena neutronická měření. Dále byly odebrány vzorky taveniny FLIBE pro analýzy.

    Ozařovací experiment taveniny FLIBE