Výzkum a vývoj > Zaměření výzkumu

Zaměření výzkumu

Hlavní oblastí výzkumu a vývoje jsou reaktorové technologie, materiálový výzkum, vodní režimy jaderných a klasických elektráren, neutronová a reaktorová fyzika, spektrometrie směsných polí záření a výzkum a vývoj radioizotopů pro lékařské účely.

K tomuto účelu je Centrum výzkumu Řež vybaveno jednou z největších experimentálních infrastruktur v ČR. Patří mezi ně výzkumné reaktory LR-0 a LVR-15, materiálové a technologické smyčky a ostatní laboratoře.

IMG_0164