Výzkum a vývoj > Výzkumné projekty – TA ČR > REKYBO

REKYBO

Regenerace/recyklace kyseliny borité pomocí membránových procesů (reverzní osmózy, elektrodialýzy, elektrodeionizace) na jaderných elektrárnách

Projekt řeší zkoncentrování roztoků kyseliny borité pomocí membránových procesů namísto odparek. Membránové separace dosud nejsou v souvislosti s hospodářstvím kyseliny borité v elektrárnách používány, ale v jiných oblastech (potravinářství, odsolování mořské vody) jsou tyto technologie značně rozpracovány a používány.

Hlavní cíle projektu jsou:

  1. Vyvinutí funkčního vzorku systému reverzní osmózy či elektrodialýzy a následné použití (ověřená technologie) na jaderné elektrárně v Dukovanech či Temelíně.
  2. Systematizace provozních dat, jak z provozu funkčního vzorku, tak z následného ověřování funkčního vzorku na jaderné elektrárně, která poskytne podklady pro vývoj provozního měřítka membránové separace splňující specifické požadavky pro využití v hospodářství kyseliny borité.

Na řešení projektu se také podílí ČEZ, a.s., MEGA, a.s. a VŠCHT v Praze.

Projekt TA03020905 je řešen s finanční podporou TA ČR.

Technologická agentura ČR Technologická agentura ČR – Program Alfa