Výzkum a vývoj > Výzkumné projekty – TA ČR > KOLT

KOLT

Výzkum a vývoj korozně odolné NT lopatky pro parní turbíny

Hlavní cíle projektu:

  1. Prototyp lopatky s vyšší korozní odolnosti pro lopatkování NT stupňů parních turbín
  2. Metodika hodnocení odolnosti oběžných lopatek proti korozi
  3. Technologie zvýšení únavové pevnosti lopatkových ocelí zpevněním povrchu

Na řešení projektu se také podílí Doosan Škoda Power s.r.o. a VZÚ Plzeň s.r.o.

Projekt TA04020685 je řešen s finanční podporou TA ČR.

Technologická agentura ČR Technologická agentura ČR – Program Alfa