Výzkum a vývoj > Výzkumné projekty – TA ČR > KARELIA

KARELIA

Vývoj komponent pro rychlé reaktory a pro aplikaci v jaderné fúzi

Cíle projektu:
Cílem projektu je vývoj, návrh a zkoušení vysokoteplotních hermetických komponent potřebných pro jaderné reaktory pracující s kapalnými kovy. Prvním cílem je vývoj čerpadla pro aplikaci v oblasti štepných reaktorů a jaderné fůze. Na základě požadavků bude navrženo několik konceptů zařízení, jejichž hydraulický návrh bude výpočtově ověřen. Vybrané koncepty budou zkonstruovány, vyrobeny a jako instrumentované funkční vzorky i otestovány v prostředí těžkých kapalných kovů. Důležitým vedlejším efektem je i validace výpočetních kódů pro toto specifické prostředí.
Další cíl je vývoj a zkoušení ventilů pro prostředí těžkých kapalných kovů. Vyrobené funkční vzorky budou podrobeny testování v příslušném korozním prostředí.

Na řešení projektu se také podílí MPOWER Engineering, a.s., a SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.

Projekt TA04020841 je řešen s finanční podporou TA ČR.

Technologická agentura ČR Technologická agentura ČR – Program Alfa