Výzkum a vývoj > Výzkumné projekty – TA ČR > ČIPERA

ČIPERA

Technologie čištění plynu a těsnění spojů pro pokročilé aplikace v jaderné i nejaderné energetice

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj technologií zajišťující těsnost spojů a čistotu plynů. Primárně je projekt zaměřen na technologie pro pokročilé plynem chlazené jaderné reaktory, konkrétně vysokoteplotní (VHTR) a rychlé (GFR), vyvinuté technologie ale budou využitelné i pro jiné energetické aplikace, např. čištění plynů a spalin pro nejaderné zdroje. Projekt je zaměřen na vývoj specielních těsnění zaručující maximální těsnost a tím i minimální úniky (0,2 % z celkového množství helia v okruhu za den nebo méně) i při vyšších teplotách. Dále budou vyvíjena, optimalizována ověřována zařízení pro kontinuální separaci nežádoucích nečistot z plynného chladiva (filtry, lože s molekulovými síty a další). V neposlední řadě bude v rámci projektu navrženo zařízení umožňující zachycení uniklého hélia z primárního okruhu, jeho regeneraci a znovuvyužití.

Dalšími účastníky projektu jsou EVECO, s.r.o., MICo, spol. s r.o., ÚJV Řež, a.s. a VŠCHT v Praze.

Projekt TA03020850 je řešen s finanční podporou TA ČR.

Technologická agentura ČR Technologická agentura ČR – Program Alfa