Výzkum a vývoj > Výzkumné projekty – TA ČR > ARMAT

ARMAT

Materiály pro pokročilé jaderné reaktory a další energetické aplikace

Projekt je zaměřen na keramické a kovové konstrukční materiály pro pokročilé jaderné reaktory chlazené heliem (VHTR, GFR) a vodou s nadkritickými parametry (SCW) a další energetické systémy, jejichž pracovní médium dosahuje vysokých teplot. V rámci projektu bude provedeno ověření odolnosti a vlastností těchto materiálů při dlouhodobé expozici v pracovním médiu, budou rozvíjeny a optimalizovány metody pro hodnocení degradace materiálů, budou vyvíjeny modifikované keramické materiály s cílem dosáhnout lepší odolnosti a komponenty pro experimentální zařízení pro výzkum pokročilých jaderných reaktorů v ČR. Jedním z cílů projektu je také porovnání odolnosti vysokoteplotních
slitin dodaných ze sléváren (virgin materiál) se stejnými slitinami vyrobenými z vratu materiálu po výrobě vysokoteplotních komponent metodou vytavitelného modelu. V případě, že bude zjištěna podobná nebo shodná odolnost, může vést toto zjištění k významným úsporám při výrobě komponent pro vysokoteplotní energetické systémy.

Na řešení projektu se také podílí ESTCOM CZ – oxidová keramika a.s., Prague Casting Services a. s., ÚJV Řež, a.s. a VŠCHT v Praze.

Projekt TA03010849 je řešen s finanční podporou TA ČR.

Technologická agentura ČR Technologická agentura ČR – Program Alfa