Výzkum a vývoj > Výzkumné projekty

Výzkumné projekty

Společnost CVŘ se zapojuje do řešení projektů aplikovaného výzkumu a vývoje vyhlašovaných veřejnou soutěží TA ČR. Tento způsob umožňuje spolupracovat s institucemi terciárního vzdělávání, jakož i průmyslovými podniky. Při výběru témat je primární důraz kladen na možnost využít získané výsledky v praxi. Přehled v současné době řešených projektů v programu ALFA: