Výzkum a vývoj > Rozvojové projekty > Středoevropský energetický institut

Středoevropský energetický institut

Energetika je jedním ze strategických odvětví státu a proto je důležité věnovat pozornost přípravě odborníků pro toto odvětví. Při celkovém nedostatku absolventů technických oborů se technické vysoké školy dohodly na vytvoření Středoevropského energetického centra, které bude poskytovat moderní a kvalitní víceoborové vzdělávání pro špičkové odborníky pro energetiku.

V rámci projektu budou inovovány, akreditovány a pilotně ověřeny společné studijní programy na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni v české a anglické verzi, které budou orientovány na pokročilé technologie, širší víceoborový základ i rozvíjení měkkých dovedností nezbytných pro řízení energetických komplexů i odvětví. Jednou z nejdůležitějších komponent bude doktorský program pro budoucí výzkumníky a vedoucí pracovníky v bezpečnosti a licencování v energetickém sektoru.

Koordinátorem projektu je ČVUT v Praze, dalšími partnery jsou VUT v Brně a VŠB-TU Ostrava.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0256