Výzkum a vývoj > Rozvojové projekty > Efektivní infrastruktura pro komercializaci VaV

Efektivní infrastruktura pro komercializaci VaV

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Prioritní osa: 5.3 Komercializace a popularizace VaV
Oblast podpory: 5.3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví
Výzva: 7.3 pro oblast podpory 3.1 Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví
Doba trvání: 1.1.2013 – 31.10.2015
Celková dotace: 11 012 176,00 Kč
Příspěvek EU: 9 360 349,60 Kč
Národní veřejné prostředky: 1 651 826,40 Kč

Projekt má za cíl přípravu komercializace 4 inovativních výsledků vyvinutých v minulých letech z prostředků na rozvoj výzkumné organizace a rovněž vytvoření infrastruktury pro účinný transfer těchto a dalších vědecko-výzkumných výsledků do aplikační sféry. Infrastrukturou se přitom myslí tým specialistů s jasně nastavenými vazbami a procesy umožňující využití stávajících mechanismů uvnitř organizace příjemce. Dvěma nejdůležitějšími vazbami je systém interních projektů, kterými příjemce z prostředků institucionální podpory pro rozvoj výzkumné organizace generuje inovativní výzkumné výsledky určené pro komercializaci, a vazba na velký investiční OP VaVpI projekt SUSEN (Udržitelná energetika), jež bude s postupným náběhem vědecké etapy fungování vznikajícího centra generovat výsledky ve 4 předem definovaných výzkumných programech a který bude ve fázi udržitelnosti na příjmech z komercializace částečně závislý.

Vzhledem k tomu, že procesy související s transferem výsledků do aplikační sféry a související ochranou duševního vlastnictví jsou v současné organizační struktuře řešeny napříč organizací, je hlavním cílem projektu koncentrace a zastřešení těchto aktivit tak, aby vzniklá infrastruktura mohla být systematicky a dlouhodobě rozvíjena. Realizace 4 vybraných pilotních individuálních aktivit je prvním krokem k nastavení funkčních procesů a připravení týmu na činnost v po-realizační fázi projektu. Vzhledem k tomu, že interní projekty generují nové náměty ke komercializaci každoročně, počítá se již během projektu s novými výsledky, jejichž ověřením a přípravou komercializace se bude tým v rámci realizace projektu zabývat.

Tisková zpráva: Společnost Centrum výzkumu Řež úspěšně zvládla projekt komercializace výsledků výzkumu a vývoje

Tisková zpráva: Centrum výzkumu Řež s.r.o. nastavuje mechanismy komercializace výsledků výzkumu a vývoje

komercializace_vav_logolink_01m