Výzkum a vývoj > Rozvojové projekty

Rozvojové projekty

Vedle výzkumných projektů je společnost zapojena také do aktivit sloužících k rozvoji infrastruktury, lidí a znalostí. V současné době jsou tyto aktivity realizovány pomocí projektů v rámci Strukturálních fondů EU. Implementace zmíněných projektů zajišťuje konkurenceschopnost organizace samostatné, stejně jako konkurenceschopnost oboru v rámci celé České republiky, neboť cílovou skupinou nejsou pouze zaměstnanci společnosti, nýbrž studenti a výzkumní pracovníci obecně. Speciálním projektem sloužícím ke skokovému posílení výzkumné infrastruktury je projekt SUSEN.

Probíhající projekty
Středoevropský energetický institut
Efektivní infrastruktura pro komercializaci VaV
 
 
Ukončené projekty
EPP
INOS