Výzkum a vývoj > Sdružení a konsorcia > SCWR-FQT

SCWR-FQT

SCWR-FQT (Supercritical Water Reaktor – Fuel Qualification Test) – projekt sedmého rámcového programu koordinovaný CVŘ, jehož hlavním cílem je vytvoření návrhu reaktorové smyčky pro testy modelového palivového souboru se 4 proutky v prostředí nadkritické vody. V rámci projektu vznikne návrh aktivního kanálu a jednotlivých komponent smyčky ve 3D modeláři (SolidEdge, Autodesk Inventor), budou provedeny termohydraulické analýzy a pevnostní výpočty. Více informací lze získat na stránkách IST World.