Výzkum a vývoj > Sdružení a konsorcia > NUGENIA

NUGENIA

Logo konsorcia NUGENIA

Dne 20. 3. 2012 byla v Bruselu slavnostně představena nová evropská asociace subjektů angažujících se v jaderné energetice reaktorů II. a III. generace. Byly tak korunovány dlouhodobé snahy zastřešit vzájemnou spolupráci provozovatelů jaderných elektráren, průmyslových podniků, výzkumných center a organizací technické podpory pro bezpečnost provozu ve specifické oblasti v současné době provozovaných a stavěných elektráren. Ty donedávna probíhaly převážně pod hlavičkou projektů 7. rámcového programu Evropské komise (NULIFE, SARNET), případně v rámci evropské Technologické platformy pro udržitelnou jadernou energetiku (SNE-TP). I přes relativní mládí čítá asociace již 50 členských organizací ze 17 států. Očekává se však připojení dalších. Nechybí přední energetické společnosti EdF, E.ON či ČEZ a výzkumná centra CEA, NRI, PSI či SCK-CEN Mimo výše uvedené se členy staly také některé evropské univerzity a sdružení organizací technické podpory pro bezpečnost provozu ETSON. Čestným členem bylo zvoleno Společné evropské výzkumné centrum Evropské komise JRC, které popisovanou akci hostilo.

Očekává se, že zmíněný obrovský potenciál spolupráce bude využit pro identifikaci a následnou implementaci společných příležitostí pro realizaci a financování výzkumných projektů. Nezanedbatelná očekávání jsou rovněž kladena na procesy sladění národních norem. Po technické stránce je NUGENIA rozdělena do sedmi oblastí, týkajících se bezpečnostních analýz, těžkých havárií, reaktorové techniky, hodnocení integrity, palivového cyklu, konstrukce inovativních systémů a harmonizace. CVŘ se zapojila do pěti z nich.