Výzkum a vývoj > Sdružení a konsorcia > MATTER

MATTER

MATTER (MATerial TEsting and Rules) – projekt zaměřený na charakterizaci a testování materiálů pro potenciální využití v reaktorech nových generací (GFR, LFR, SFR). Díky vysoké specifičnosti podmínek (vysoké teploty a tlaky, korozní prostředí) se vývoj a testování materiálů a komponent soustředí na feriticko-martenzitické oceli s disperzí oxidických částic, kompozitní materiály a žáruvzdorné oceli. Předpokládá se, že při řešení bude využito jak metody experimentální, tak modelování a simulace s následnou experimentální validací kódů.
Více informací lze nalézt na stránkách IST World.