Výzkum a vývoj > Sdružení a konsorcia > HYTEP

HYTEP

Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) je zaměřena na podporu vodíkových technologií. Zájem je směřován především na aplikace v dopravě, energetice a spotřební elektronice, tedy ty aplikace ve kterých je vodík využíván jako energetický vektor, nikoliv jako chemická surovina (což je jeho tradiční využití v chemickém, petrochemickém, potravinářském, metalurgickém a dalším průmyslu). Česká vodíková technologická platforma koordinuje postup svých členů, zajišťuje jejich informovanost o možnostech podpory VaV (CZ i EU) a poskytuje podporu při hledání partnerů. Hlavním posláním platformy je přitom podpora vývoje vodíkových technologií a zavádění vodíkového hospodářství v ČR.

CVR je členem platformy od roku 2011, zejména s ohledem na své probíhající a plánované aktivity v oblasti výzkumu vysokoteplotních plynem chlazených reaktorů, které mohou v budoucnu sloužit pro výrobu vodíku. Dále je CVŘ zapojeno do několika výzkumných projektů týkajících se čištění plynů a jejich vlivu na použitý materiál a komponenty. V neposlední řadě pojí CVŘ a platformu HYTEP společný projekt s názvem „Efektivní přenos poznatků v rámci energetického sektoru“, jehož hlavním cílem je zejména za pomoci vzdělávacích a informačních aktivit vytvořit partnerství a sítě mezi subjekty zabývajícími se udržitelnou energetikou a také využitím vodíku.