Výzkum a vývoj > Sdružení a konsorcia > GoFastR

GoFastR

GoFastR (European Gas Cooled Fast Reactor) – spočívá ve vypracování základní návrhové dokumentace rychlého reaktoru chlazeného heliem, demonstrační jednotky ALLEGRO a analýze hlavních uzlů. Součástí je zároveň analýza bezpečnosti a základní benchmarking výpočtových kódů.

Více informací lze nalézt na
http://www.2020-horizon.com/GOFASTR-European-Gas-Cooled-Fast-Reactor%28GOFASTR%29-s312.html
http://setis.ec.europa.eu/implementation/project-mapping/nuclear/GoFastR.pdf/view

Infrastruktura: HTHL smyčka (Řež).