Výzkum a vývoj > Sdružení a konsorcia > EERA

EERA

EERA logo

Logo EERA


European Energy Research Aliance (EERA) je sdružení založené v roce 2008 deseti předními evropskými společnostmi zabývajícími se výzkumem v oblasti energetiky. Zakládajícími společnostmi byly CEA, CIEMAT, CRES, ECN, ENEA, Helmholz Association, LNEG, Riso – DTU, UK-ERC a VTT. Hlavním cílem sdružení EERA je pomoci urychlit vývoj nových technologií v oblasti energetiky a to díky zformulování společných výzkumných programů (joint programů) a podpořit aktivity vymezené v Strategickém plánu pro energetické technologie (SET-Plan). EERA si dává za cíl v první řadě posílit a optimalizovat výzkum a vývoj v EU v důsledku společného sdílení technologií.
Dále se soustřeďuje na přímou aplikaci poznatků základního výzkumu v průmyslové sféře. Zjednodušeně řečeno se jedná o snahu cíleně koordinovat veřejné financování do energetického VaV v EU (vyhnout se duplicitním snahám a naopak pokrýt nepodporované, ale strategické oblasti).

Statut a vnitřní řád organizace:
EERA-AISBL-Statutes-EN.pdf
EERA-AISBL-Internal Rules-EN.pdf
 

Aktivity sdružení EERA jsou dány těmito oblastmi výzkumu, které byly schváleny k podpoře:

 • Basic Science for Energy
 • BioFuels
 • Clean Coal – CO2 capturing
 • Clean Coal – CO2 storage
 • Clean Coal – other aspects (eg. Coal to Liquid)
 • Concentrated Solar Power
 • Electric power storage transportation & networks
 • Fuel Cells a hydrogen
 • Geothermal Energy
 • Marine Energy
 • Materials for Nuclear
 • Solar Photovoltaic
 • Transmission and distribution network for the future
 • Wind Energy

Následně byly zformulovány konkrétní výzkumné programy. Každý výzkumný program je veden institucí a koordinátorem, který řídí aktivity programu. Většina programů je dále členěna na podprogramy.

Aktivity jednotlivých institucí v rámci EERA jsou financovány z rozpočtu EU a členských států (na bázi existujících výzkumných projektů). Sdružení bylo v roce 2010 rozšířeno z 10 na 15 organizací. Společnost Centrum výzkumu Řež s.r.o. byla přijata jako řádný člen výkonného výboru (Executive Committee) s možností ovlivňovat přípravu a schvalování programů, stejně jako činnosti Aliance.

V blízké budoucnosti se očekává, že EERA bude hrát významnou roli v procesu řízení financování evropského výzkumu.

Stáhnout tiskovou zprávu EERA k programu Horizont 2020 ve formátu PDF…

Tisková zpráva Press-release_EERA-Congress_2014.pdf

EERA AISBL 3rd General Assembly 2016

EERA Summer Strategy Meeting Presentations