Výzkum a vývoj > Sdružení a konsorcia > CORONA II

CORONA II

Celkovým cílem projektu je vytvoření regionálního centra kompetence pro technologie VVER a jejich využití v jaderné energie. Toto Centrum bude zařazeno do strategie EU v jaderné oblasti, a bude rozvíjet a realizovat vzdělávací akce pro VVER specialisty ve spolupráci s místních, národních a mezinárodních školicích a vzdělávacích organizací.

Podstatou projektu je poskytnout základní strukturu pro odbornou přípravu a kvalifikaci personálu pro provoz VVER elektráren, protože jde o jeden z typů jaderných elektráren provozovaných v EU.

Podstatou projektu je vytvoření speciální struktury odborných příprav, školení a kvalifikace servisního personálu pro elektrárny typu VVER, která je jednou z technologií EU dodávající elektrickou energii. V tomto ohledu, je realizace ECVET (Evropský kreditní systém pro odborné vzdělávání a přípravu) v odvětví jaderné energetiky a radiační ochrany zvláště důležitá ve všech vzdělávacích a školicích akcí v rámci Euratomu.

Základní struktura projektu je založena na třech pilířích:

  1. vzdělávací programy pro různé cílové skupiny, včetně kultury bezpečnosti,
  2. systém řízení znalostí v oblasti VVER reaktorů, shromažďující všechny dostupné informace,
  3. technické podklady pro rozvoj příslušných prostorů, zařízení, základních a speciálních nástrojů pro navržená školení.

CVR se v rámci projektu CORONA II podílí na rozvoji těchto pilířů, zejména v oblasti reaktorové fyziky a podpory vzdělávání široké veřejnosti v jaderné energetice. Projekt počítá i ze zapojením výzkumného reaktoru LR0 jako jednoho ze školicích středisek.