Výzkum a vývoj > Sdružení a konsorcia > CANUT

CANUT

CANUT_logo_01Centrum pokročilých jaderných technologií definuje systém dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích výzkumných organizací a významných průmyslových podniků. Důvodem vzniku CANUT je vybudování strategického partnerství členů konsorcia v oblasti jaderných technologií, ve kterých patří zúčastněné organizace k mezinárodně uznávaným výzkumným institucím a průmyslovým podnikům s dlouhou historickou tradicí. Tyto technologie patří ke klíčovým a prestižním tématům výzkumu v celém světě. Činnosti Centra CANUT budou v následujících letech podpořeny z prostředků státního rozpočtu alokovaného na tzv. Centra kompetence a administrovaných Technologickou agenturou ČR.

Hlavními cíli a přínosy budovaného Centra jsou:

  1. Zvýšení konkurenceschopnosti ČR při provozu stávajících jaderných technologií (zkrácení odstávek stávajících reaktorů; snížení výrobních a provozních nákladů; automatizace provozů JR; využití moderních typů paliv; vyšší účinnost JE při použití soudobých metod).
  2. Efektivní zapojení ČR do vývoje nových JR a technologií (vývoj nových JR; využití nových technologií v celém palivovém cyklu; vyvinutí nových forem paliv; nové metody zvýšení účinnosti JE).
  3. Zvýšení jaderné a radiační bezpečnosti v jaderné energetice ČR (použití moderních bezpečných technologií a postupů při provozu JE; snížení radiačního zatížení personálu v průběhu provozu a odstávek JR; snížení radiačního zatížení personálu a obyvatelstva v zadní části palivového cyklu).

Projekt CANUT řeší následující potřeby ČR:

  1. Zvýšení znalostí ve všech oblastech jaderné energetiky a jaderné bezpečnosti, jak pro potřeby státních dozorů, tak provozovatelů a dodavatelů jaderných technologií.
  2. Zvýšení konkurenceschopnosti ČR ve strategické oblasti energetické soběstačnosti a bezpečnosti.
  3. Vedoucí úloha ČR při vývoji a výzkumu nových bezuhlíkatých technologií.
  4. Zefektivnění jaderné energetiky ČR v parametrech (bezpečnost dodávek; konkurenceschopnost cenově přijatelná pro průmysl a obyvatelstvo; konkurenceschopnost v oblasti exportu; udržitelnost dodávek v dlouhém časovém horizontu a šetrnost k životnímu prostředí).
Technologická agentura ČR Technologická agentura ČR – Centra kompetence