Výzkum a vývoj > Sdružení a konsorcia

Sdružení a konsorcia

Zapojení do mezinárodních projektů, sdružení a konsorcií přináší společnosti důležité propojení na znalostní platformy.Spolupráce jednotlivých členů jak na úrovni organizací, tak i na úrovni personální je předpokladem pro šíření poznatků a podporu obecného povědomí o aktuálních tématech výzkumu v energetice.

CVŘ je členem těchto konsorcií

TPUE
Technologická platforma „Udržitelná energetika“
EERA
European Energy Research Aliance
NUGENIA
NUclear GENeration II & III Association
FUSENET
The European Fusion Education Network
HYTEP
HYTEP: Česká vodíková platforma
EFDA
European Fusion Development Agreement
CORONA II
Establishment of a Regional Center of Competence for VVER Technology and Nuclear Applications
ARCADIA
Assessment of Regional CApabilities for new reactors Development through an Integrated Approach
GOFASTR
European Gas Cooled Fast Reactor
  SCWR-FQT
Supercritical Water Reaktor – Fuel Qualification Test
  ALICE
Access to Large Infrastructures in China
  MATTER
MATerial Testing and Rules
  ARCHER
Advanced High-Temperature Reactors for Cogeneration of Heat and Electricity R&D
  CANUT
Centre for Advanced Nuclear Technologies
  TBM-CA
Test Blanket Module-Consortium of Associates