Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj

Ve společnosti Centrum výzkumu Řež s.r.o. je výzkum a vývoj zaměřen na oblast jaderné energetiky, reaktorové fyziky a technologie, chemie a materiálů a slouží k podpoře a poskytování servisu pro české a zahraniční organizace.

Na národní úrovni se snažíme o podporu spolupráce s výzkumnými ústavy a vysokými školami. Naším cílem je i podpora co největšího zapojení průmyslu do výzkumu a poskytování služeb provozu obou výzkumných reaktorů pro odbornou veřejnost.

Na mezinárodní úrovni chceme být rovnocenným partnerem ve spolupráci v oblasti vědy a techniky, účastnit se společných evropských výzkumných projektů a poskytovat ozařovací služby pro evropské a ostatní zájemce. Prostřednictvím zapojení do evropského a světového výzkumu podporujeme český průmysl ve snaze o co největší inovace.

cvr_vyzkum_v01