Tréninky a vzdělávání > Spolupráce s vysokými školami

Spolupráce s vysokými školami

Vysoké školy jsou pro CVŘ důležitými partnery. Studenti VŠ mají možnost zapojovat se do vědecké a výzkumné činnosti CVŘ a rozšířit si teoretické znalosti získané studiem, případně ověřit teoretické znalosti v praxi.

Základnou spolupráce je realizace studentských prací (diplomových, doktorandských) a účast studentů na projektech realizovaných v CVŘ.

Absolventi VŠ mají možnost získat zaměstnání. V aktualizovaném seznamu volných pozic jsou pozice vhodné pro absolventy přímo vyznačeny.