Tréninky a vzdělávání > Projekty na podporu vzdělávání > SUSEN: Rozvoj znalostí

SUSEN: Rozvoj znalostí

Podpora rozvoje znalostí pro implementaci výzkumného programu SUSEN

(CZ.1.07/2.3.00/30.0051)

Projekt je zaměřen na vytvoření podmínek pro rozvoj aktivit výzkumného programu Materiálový výzkum rozvíjeného v rámci schváleného velkého VaVpI projektu SUSEN (Udržitelná energetika). Specificky se projekt zabývá podporou mladé generace vědců s možností jejich dalšího odborného růstu a vzdělávání skrze systematický plán rozvoje znalostí a dovedností ve dvou klíčových tematických oblastech:

  1. výzkum a vývoj materiálů pro zejména vysokoteplotní aplikace v prostředí specifických pro systém reaktorů IV. generace,
  2. výzkum vlivu degradace komponent vystavených dlouhodobému účinku v exponovaných částech jaderných elektráren.

Realizace projektu umožní také další rozvoj vazeb s institucemi zabývajícími se související problematikou pomocí systému výměnných stáží.

Články