Tréninky a vzdělávání > Projekty na podporu vzdělávání > Rozvoj znalostní základny v TSO

Rozvoj znalostní základny v TSO

Centrum výzkumu Řež otevřel v rámci projektu MŠMT „Rozvoj znalostní základny v oboru posuzování jaderné bezpečnosti“ (Operačního programu – Vzdělávání pro konkurenceschopnost) výběrové řízení na dvě postdoktorandské pozice:

 1. 1.Specialista pro oblast aplikovaný výzkum v oblasti kombinovaného užití pravděpodobnostních a deterministických metodologií pro hodnocení bezpečnostních rezerv jaderných elektráren.
 2. 2.Specialista pro oblast chování paliva v podmínkách projektových a nadprojektových havárií jaderných reaktorů.

Projekt je zaměřen na vytvoření podmínek pro rozvoj výzkumných aktivit v oblasti podpory nezávislého (státem řízeného) posuzování jaderné bezpečnosti, jakožto strategicky důležitého multidisciplinárního oboru výzkumu a vývoje v energetice. Specificky se projekt zabývá podporou mladé generace vědců s možností jejich dalšího odborného růstu a vzdělávání skrze systematický plán rozvoje znalostí a dovedností ve výše uvedených klíčových tematických oblastech. Konečným cílem projektu je rozšíření expertního týmu pro vědeckotechnickou podporu státního dozoru nad jadernou bezpečností se zaměřením na pokročilé jaderné energetické zdroje a hodnocení jejich bezpečnosti.

Informace o TSO v CVŘ

Stav řešení projektu

Klíčová aktivita č. 1: Rozvoj týmu TSO výzkumných pracovníků

Projekt byl zahájen výběrovým řízením na výše uvedené pozice. Z přihlášených uchazečů byl zatím vybrán kandidát – Ing. Guido Mazzini, Ph.D. z Pisa University (Itálie) na místo specialisty pro oblast chování paliva v podmínkách projektových a nadprojektových havárií jaderných reaktorů.
Druhé místo na problematiku kombinovaného užití pravděpodobnostních a deterministických metodologií pro hodnocení bezpečnostních rezerv jaderných elektráren zůstalo z důvodu nedostatku kandidátů neobsazeno.
Dr. Mazzini zaměřil svou činnost na konzultační podporu pracovníků CVŘ TSO v rámci jejich bakalářských, diplomových a Ph.D. prací. Práce s výpočtovými programy byla nasměřována na osvojení a propojení kódů US NRC PARCS a TRACE, což umožní v budoucnu provádět analýzy vybraných havarijních scénářů s prostorovou kinetikou reaktorů. První zkušenosti z osvojení kódu PARCS byly shrnuty v posteru s názvem „Practical acquiring of the PARCS code for 3D analyses of neutronic behavior of VVER1000/V320“ autorů Bruno Miglierini, Marek Ruščák, metodologicky vedených Dr. Mazzini, na konferenci VVER 2013 a prezentovány na mezinárodní konferenci EPE 2014 v Brně 12. května 2014 – referát autorů B. Miglierini, G. Mazzini, M. Ruščák, „3D neutronic analysis of VVER1000/V-320 using PARCS code“.
V září 2013 student Vít Kopeček, pracující na částečný pracovní úvazek v CVŘ, úspěšně obhájil na FS ČVUT svou bakalářskou práci na téma „Validace termohydraulického systémového kódu na jednoduchém příkladu“. Práce svou kvalitou získala první cenu v soutěži bakalářských prací organizovanou ÚJV Řež, a. s., a Českou nukleární společností.
V červnu 2014 student Marek Ruščák, úspěšně obhájil na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Hradec Králové svou bakalářskou práci „Simulace reaktorové kinetiky v jaderné elektrárně užitím simulátoru PARCS“ s hodnocením „výborně“. Obdobně úspěšně obhájil svou diplomovou práci i student Univerzity Pisa Matteo Montellato na téma „Steady state and transient analysis of the Active channel of High Temperature Helium Loop“, jenž byl v této práci odborně veden Dr. Mazzini. V hodnoceném období nadále pokračoval studijní pobyt p. Yuho Kawamoto z Japonska na problematiku těžkých havárií jaderných reaktorů.
Role Dr. Mazzini v předávání svých zkušeností se neomezuje jen na Sekci TSO. Dr. Mazzini významně vypomáhá i dalším pracovníkům CVŘ z odd. „Technické výpočty“ s vytvářením výpočtového modelu SCWR smyčky v rámci projektu 7RP SCWR-FQT. V časopisu Bezpečnost jaderné energie č. 9/10-2013 byl opublikován jejich článek „Analyses of the Start-up and Shut-Down of SCWR Fuel Qualification Test Loop with ATHLET Code”.
Těžiště aktivit Sekce TSO tvoří zejména projekt „Výzkum, prevence a zvládnutí těžké havárie českých JE v souvislosti novými výsledky stress testů po havárii Fukušima“, řešený spolu s dalšími řešiteli – SÚRO, v.v.i., ČVUT FJFI (koordinátor) a Státní ústav jaderné, SÚJCHBO v.v.i. v rámci bezpečnostního výzkumu MV ČR. Těžištěm těchto prací je aplikace kódů PARCS, SCALE, TRACE a MELCORE při simulaci vybraných havarijních scénářů analyzovaných v rámci zátěžových zkoušek ETE a EDU, představující zejména úplnou ztrátu elektrického napájení (station blackout) s přechodem do těžké havárie. Dr. Mazzini poskytuje řešitelům projektu významnou metodickou pomoc při aplikaci kódů PARCS, SCALE, TRACE a MELCORE.

Mezi výstupy realizace této klíčové aktivity patří:

 • Nepřetržitá konzultační činnost pracovníkům Sekce 8600 – TSO a dalším pracovníkům CVŘ zapojeným do řešení projektu „Udržitelná energetika – SUSEN“.
 • Poster na mezinárodní konferenci VVER 3012 „Practical acquiring of the PARCS code for 3D analyses of neutronic behavior of VVER1000/V320“ autorů Bruno Miglierini, Marek Ručák, metodologicky vedených Dr. Mazzini
  Článek v časopisu Bezpečnost jaderné energie č. 9/10-2013 „Analyses of the Start-up and Shut-Down of SCWR Fuel Qualification Test Loop with ATHLET Code”.
 • Článek v mezinárodním časopisu Nuclear Engineering and Design „Comparison between SERPENT and MONTEBURNS codes applied to burnup calculations of a GFR-like configuration” autorů Guido Mazzini, D. Chersola, G. Lomonaco, R. Marotta, NED-D-13-00543R1.

Klíčová aktivita č. 2 – Podpora ověření teoretických znalostí v praxi

Dr. Mazzini se aktivně zúčastňuje jednání v rámci projektů 7RP EURATOM, jmenovitě projektů ARCADIA, EUROFUSION, aj., kde reprezentuje sekci TSO a konfrontuje úroveň znalostí sekce s ostatními účastníky projektů. V srpnu 2013 se Dr. Mazzini zúčastnil workshopu Asociace evropských organizací technické podpory (ETSON) – Junior Staff Programme Summer Workshop 2013“ ve Vilniusu, kde přednesl referát zaměřený na problematiku těžkých havárií jaderných elektráren.
Ve dnech 22.–23. 10. 2013 absolvoval Dr. Mazzini seminář organizovaný OECD Nuclear Energy Agency v Paříži na téma „Bazény skladování vyhořelého jaderného paliva“ (SFP Project Seminar 2013), jehož hlavní poznatky budou využity při analýzách havárií bazénů skladování vyhořelého jaderného paliva elektrárnách Dukovany a Temelín.
V listopadu 2013 a v květnu 2014 reprezentoval Dr. Mazzini CVŘ na jednání uživatelů kódů TRACE/PARCS v rámci programu CAMP (The Agreement on Research Participation and Technical Exchange Under the Thermal-Hydraulic Code Applications and Maintenance Program) US Nuclear Regulatory Commission (Washington DC), kde došlo k prohloubení kontaktů s autorskými pracovišti výše uvedených výpočetních kódů a jejich aktivními uživateli. Účast na jednáních CAMP urychlila osvojení zmíněných kódů.

K výstupům realizace této klíčové aktivity patří:

 • Zorganizovány tematický zaměřené odborné semináře pro pracovníky Sekce 8600 (TSO) event. pro celý CVŘ.
  Účast a referát na workshopu Asociace evropských organizací technické podpory (ETSON – www.etson.eu) – Junior Staff Programme Summer Workshop 2013“ ve Vilniusu v termínu od 26. do 31. 8. 2013.

 • Účast na jednáních CAMP v US NRC a v Záhřebu a následné semináře pro pracovníky CVŘ shrnující hlavní závěry jednání.
 • Byly připraveny a obeslány referáty pro mezinárodní konferenci ICONE22, konané ve dnech 7.-11.7.2014 v hotelu Hilton v Praze:
  • G. Mazzini, B. Miglierini, M. Ruščák, “COMPARISON BETWEEN PARCS AND MCNP6 CODES ON VVER1000/V320 CORE“, ICONE 22nd, Prague,
  • Vojacek, G. Mazzini, „ANALYSES OF THE START-UP AND SHUT-DOWN OF SCWR FUEL QUALIFICATION TEST LOOP“, ICONE 22nd, Prague,
  • D. Chersola, G. Lomonaco, Guido Mazzini, “ CROSS SECTIONS INFLUENCE ON MONTE CARLO BASED BURNUP CODES“, ICONE 22nd, Prague.

Další výstupy projektu (návrhy odborných článků):

 • A. Vojacek, G. Mazzini, J. Zmitkova and M. Růžičková, “THERMAL-HYDRAULIC ANALYSES FOR IN-PILE SCWR FUEL QUALIFICATION TEST LOOPS AND SCWR MATERIAL LOOP”, PBNC 2014, Toronto, paper PBNC2014-061 (submitted and accepted)
 • (From ICONE) NERS-14-1027 CROSS SECTIONS INFLUENCE ON MONTE CARLO BASED BURNUP CODES submitted to the Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science

Příklady výstupů projektu v r. 2014:

 • G. Mazzini, B. Miglierini, M. Rusčak, “Status of the Core Model Development in PARCS 3.2 and MCNP6”, TSO section internal meeting, Rez, 19 February 2014
 • G. Mazzini, “MELCOR Code and NPP Temelin model”, FJFI ČVUT, Prague, 07 March 2014
 • B. Miglierini, G. Mazzini, M. Ruščák, „3D neutronic analysis of VVER1000/V-320 using PARCS code“, EPE 2014 conference, Brno, 12 May 2014
 • M. Montella, G. Mazzini, N. Forgione,”Thermal-hydraulic Analyses of the RCR HTHL Facility Active Channel using RELAP5”, Spring CAMP Meeting 2014, Zagreb, 15 May 2014
 • G. Mazzini, B. Miglierini, F. Di Gabriele,” Licensing process in the Czech Republic”, ARCADIA technical meeting, Bologna, 11-12 June 2014
 • G. Mazzini, M. Hrehor,”Activity of TSO in the Research Centre Rez”, Meeting with University of Genoa, Rez, 1 July 2014
 • A. Voajcek, G. Mazzini, „ANALYSES OF THE START-UP AND SHUT-DOWN OF SCWR FUEL QUALIFICATION TEST LOOP“, ICONE 22nd, Prague, 7-11 July 2014
 • G. Mazzini, B. Miglierini, M. Ruščák, “COMPARISON BETWEEN PARCS AND MCNP6 CODES ON VVER1000/V320 CORE“, ICONE 22nd, Prague, 7-11 July 2014
 • D. Chersola, G. Lomonaco, Guido Mazzini, “CROSS SECTIONS INFLUENCE ON MONTE CARLO BASED BURNUP CODES“, ICONE 22nd, Prague, 7-11 July 2014

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0026