Tréninky a vzdělávání > Kurzy na výzkumném reaktoru > Kurz reaktorové fyziky

Kurz reaktorové fyziky

Kurz reaktorové fyziky představuje jednotýdenní výukový program zaměřený na problematiku reaktorové fyziky. Je určen zejména pro odborníky z jaderných oborů, nicméně studenti s hlubšími znalostmi jsou též vítáni. Účastníci si zopakují nezbytné teoretické znalosti, avšak program je zaměřen zejména na experimenty reaktorové fyziky. Experimenty budou prováděny na lehkovodním jaderném reaktoru LR-0. Kurz je navržen tak, aby nejen rozšířil praktické zkušenosti, ale i nabídl možnost setkat se s odborníky z jaderné energetiky.
Po absolvování kurzu obdrží účastníci certifikáty prokazující úspěšné zvládnutí programu.
Akce též přináší příležitost potkat se s lidmi z různých částí světa. Zvláštní blok bude věnován networkingu a v rámci nějž se bude možno setkat s místními odborníky na tematickém workshopu.

Rozvrh

Ranní blok (3 h) Odpolední blok (3 h)
1. den
 • Ionizující záření (IZ) a jeho interakce s hmotou, vlastnosti jednotlivých druhů IZ, stínění
 • Principy detekce gama a neutronů, vlastnosti detektorů, mrtvá doba, systém monitorování výkonu a dozimetrie
 • Měření s impulsními neutronovými aparaturami, měření s kompenzovanou proudovou aparaturou, určení počítací a diskriminační charakteristiky, vliv mrtvé doby aparatury;
 • Stínící vlastnosti materiálů ve směsných polích neutronů a gama
2. den
 • Jaderné reakce, štěpení jader, cyklus štěpení, bilance štěpné reakce, koeficient násobení neutronů
 • Kritický stav, reaktivita, řízení reaktivity, váha a charakteristika absorbátoru, zpožděné neutrony a kinetika
 • Detailní exkurze na reaktoru LR-0, jeho konstrukce a řízení
 • Najetí a řízení výkonu reaktoru, demonstrace havarijní signalizace
3. den
 • Principy jaderné bezpečnosti a standardy, ochrana do hloubky, několikastupňový přístup, legislativa, proces licencování, bezpečnostní dokumentace, limity a podmínky bezpečného provozu, PSA
 • Bezpečnostní principy organizace provozu reaktoru, spolehlivost řídicího systému
 • Bezpečné dosahování kritického stavu, základní kritický experiment
 • Měření základních charakteristik reaktoru – zjištění hladinového koeficientu reaktivity a charakteristiky absorbátorů
4. den
 • Experimentální program reaktoru LR-0, přehled typických experimentálních úloh
 • Modelové výpočty a srovnání výpočet/experiment
 • Rozložení výkonu, měření absolutního výkonu, spektrometrie gama a neutronů
 • Zásady manipulace
 • Měření s HPGE detektory, kalibrace, kalibrace a spektrální analýza
 • Vvyhodnocení měření
5. den
 • Workshop s účastí místních odborníků na problematiku jaderné bezpečnosti a technologie jaderných reaktorů
 • Networking a možnosti vzájemné spolupráce
Exkurze na další zařízení: reaktor LVR-15, experimentální smyčky, urychlovače

Předpoklady & jazyk kurz

Alespoň základní orientace v problematice jaderných reaktorů a bezpečnosti. Výuka je možná v českém nebo anglickém jazyce.

Registrace

Výcvikové kurzy jsou v současné době organizovány na základě požadavků. Pokud máte zájem o tento kurz napište nám na training@cvrez.cz . Datum kurzu a formální záležitosti budou následně řešeny na základě Vaší žádosti.

Ubytování

Ubytování je možno zajistit v hotelu Vltava, který je vzdálen asi 200 metrů od CVŘ. Ubytování není v ceně kurzu.

Místo konání

Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Hlavní 130
250 68 Husinec-Řež

Zobrazit polohu CVŘ na větší mapě.

Navštivte naší stránku kontaktů pro upřesňující informace.

Kontakt

training@cvrez.cz