Tréninky a vzdělávání > Kurzy na výzkumném reaktoru

Kurzy na výzkumném reaktoru

Výcvikové kurzy

Výcvik nabízí široké spektrum experimentů reaktorové fyziky. Kurzy jsou rozděleny do tří skupin, na kurzy základní, speciální a kurzy šité na míru. Základní kurz je koncipován tak, aby obsahoval základní teorii a reaktorové experimenty, například vlastnosti jednotlivých druhů ionizujícího záření, základní jaderné reakce, princip štěpné řetězové reakce, konstrukce jaderných reaktorů a elektráren či zásady jaderné bezpečnosti.

Řešení CVŘ - mezinárodní výcvikové centrum

Řešení CVŘ – mezinárodní výcvikové centrum

Pokročilé kurzy jsou zaměřeny na aplikace reaktorové fyziky, jako je kinetika jaderného reaktoru, měření charakteristik zpožděných neutronů, reaktivity, měření charakteristik neutronových aparatur, spektrometrii polí ionizujícího záření, apod.

Kurzy šité na míru jsou přímou reakcí na konkrétní požadavky zákazníka a jsou vždy vytvořeny tak, aby odrážely přesně jeho aktuální potřeby. Mezi nabízené kurzy patří například operátorský kurz, problematika spouštění a provozu jaderných elektráren, provozních režimů, chování jaderného paliva v energetických reaktorech, reaktorová dozimetrie.

Typičtí účastníci kurzů

  1. Studenti z oborů jaderné fyziky
  2. Studenti oborů, kteří využívají výsledky reaktorové fyziky nebo produktů reaktorové fyziky (působení záření na materiály nebo živé organizmy)
  3. Pracovníci v oblasti jadrného výzkumu, regulačních orgánů a průmyslu (výzkumné ústavy, dozor, vládní organizace, dodavatelé jaderných technologií)
  4. Neodborná veřejnost a ostatní zájemci

IMGP8069

Stručný technický popis reaktoru LR-0

Reaktor LR-0 je experimentální lehkovodní reaktor nulového výkonu. Je určen zejména pro výcvik a výzkum aktivních zón, skladovacích mříží a modelových experimentů reaktorů typu VVER-1000 a VVER-440.
Reaktor LR-0 je navržen jako široce konfigurovatelné a flexibilní zařízení. K dispozici jsou rozebíratelné palivové kazety typu VVER-1000/440 s volitelných obohacením 1,6 až 4,4% 235U. Řízení je prováděno standardně změnou výšky hladiny moderátoru nebo pohybem jednoho klastru. Řízení výkonu je prováděno manuálně nebo automaticky, případně lze programovat jeho časový průběh. K dispozici jsou aparatury pro měření neutronů a gama záření, včetně spektroskopických měření. Neutronové a gama záření je možno studovat i mimo reaktor ve speciálních laboratořích na radioizotopových zdrojích záření, k dispozici je i gama spektrometr s automatickým axiálním posuvem vzorků pro studium rozložení štěpných produktů v palivových proutcích.
Více informací o reaktoru LR-0.

Dlouholeté zkušenosti s provozováním reaktoru a odbornou přípravou personálu LR-0 společností Centrum Výzkumu Řež s.r.o. jsou garancí vysoké úrovně a kvality školení. Personál se skládá jak z mladých technických a PhD pracovníků, tak z odborníků s dlouholetou praxí v oblasti reaktorové fyziky.