Tréninky a vzdělávání > Exkurze

Exkurze

Exkurze

CVŘ nabízí pro veřejnost exkurze na pracoviště jaderných reaktorů LVR-15, LR-0 a haly experimentálních smyček, po dohodě i na pracoviště dalších organizací v areálu Řež. Typicky se jedná o skupiny českých i zahraničních studentů středních a vysokých škol, nicméně neobvyklé nejsou ani návštěvy z univerzit třetího věku a různých profesních či zájmových skupin.

Každý rok, obvykle začátkem listopadu, se v řežském areálu pod hlavičkou Akademie věd České republiky pořádá den otevřených dveří, v jehož rámci areál navštěvují stovky zájemců a v průběhu dne mohou navštívit většinu pracovišť areálu. O atraktivitě této akce svědčí každoročně se zvyšující počet návštěvníků.

Žádost o exkurzi

V případě zájmu o exkurzi na našich reaktorech nebo experimentálních smyčkách zašlete prosím e-mail na jan. trejbal@cvrez.cz.

V žádosti je nutné uvést:

  • požadovaný termín exkurze – datum, čas začátku a rezervovaný časový prostor pro exkurzi (trvání exkurze je maximálně 3 hodiny),
  • počet účastníků exkurze (maximální počet 25 osob),
  • charakter účastníků (typ školy – střední, vysoká, studijní zaměření – v případě středoškolských studentů se požaduje minimálně 1 osoba pedagogického dozoru na skupinu 15 studentů),
  • název organizace,
  • specifický zájem v rámci exkurze,
  • jazyk pro komunikaci při exkurzi,
  • forma a kontakt pro potvrzení exkurze (adresa, e-mail, telefonní číslo).
V případě kolize termínů mají přednost exkurze studentů vysokých škol technického zaměření.
Minimální věk účastníka exkurze musí být 15 let.
Při vstupu do areálu je nezbytné se prokázat platným občanským průkazem.
Do kontrolovaného pásma nesmí vstupovat těhotné ženy.

 

Během dne bývá před areálem otevřen bufet s drobným občerstvením.