Tréninky a vzdělávání

Tréninky a vzdělávání

DSC_0754_1Ve vztahu k mladé generaci a k středním a vysokým školám praktikuje CVŘ politiku „otevřených dveří“. Výzkumné reaktory LVR–15, LR–0 a experimentální smyčková hala jsou každoročně navštěvovány desítkami studentů středních a vysokých škol. Cíl CVŘ je vzbudit zájem mladé generace o jaderné obory.

CVŘ současně pravidelně zasílá vysokým školám aktualizovaný seznam rámcových témat bakalářských, diplomových a doktorských prací a nabízí svých laboratoří a zkušených konzultantů. Mnozí studenti po obhájení své práce a absolvování školy pak pokračují v dané oblasti již jako výzkumní pracovníci CVŘ. CVŘ společně s mateřskou organizací ÚJV Řež a.s. aktivně podporuje činnost asociací ENEN (European Nuclear Education Network) a její českou obdobu CENEN. Kvalitativně zcela nové možnosti se otvírají pro spolupráci s vysokými školami v rámci projektu SUSEN.

Na počátku roku 2011 byl společnosti CVŘ schválen projekt „Efektivní přenos poznatků v rámci energetického sektoru“, připravený spolu s Českou vodíkovou technologickou platformou (HYTEP) a Technologickou platformou „UDRŽITELNÁ ENERGETIKA ČR“ v rámci výzvy 17 v oblasti podpory Partnerství a sítě (č. 7.2.4).

DSC_0258Pro specialisty a studenty VŠ připravuje CVŘ tréninky, během nichž se nacvičují postupy související s řízením a ovládáním zařízení jaderných zařízení. Pro veřejnost jsou pořádány exkurze, na nichž odborní průvodci vysvětlují konstrukci a principy fungování jaderných zařízení, zapojených do výzkumné infrastruktury CVŘ.