Publicita > Video

Video

Centrum výzkumu Řež – výzkumná infrastruktura SUSEN

Slavnostní otevření výzkumné infrastruktury SUSEN 12. 9. 2017

All the best for 2018

Zkouška stínění horkých komor, CVŘ

Průběh defektoskopické zkoušky účinnosti biologického stínění budovaného komplexu horkých komor Radiochemie II

NDT – Laboratoř nedestruktivního testování, CVŘ

Ozařovací experiment taveniny FLIBE

Zátěžová zkouška nerezového boxu horké komory

Den otevřených dveří v Řeži, 8. 11. 2014

Letní škola reaktorové fyziky 2013