Publicita > Video

Video

Zkouška stínění horkých komor, CVŘ

Průběh defektoskopické zkoušky účinnosti biologického stínění budovaného komplexu horkých komor Radiochemie II

NDT – Laboratoř nedestruktivního testování, CVŘ

Ozařovací experiment taveniny FLIBE

Zátěžová zkouška nerezového boxu horké komory

Den otevřených dveří v Řeži, 8. 11. 2014

Letní škola reaktorové fyziky 2013