Publicita > Kongresy > Kongres ICG-EAC

Kongres ICG-EAC

Praha, 2014

Ve dnech 6. až 11. dubna 2014 se v Praze uskuteční významné výroční zasedání organizace International Cooperative Group on Environmentally Assisted Cracking (ICG–EAC). Po více než 30 letech existence této odborné skupiny máme poprvé čest hostit její jednání v České republice. Pořadatelstvím kongresu bylo pověřeno Centrum výzkumu Řež s.r.o., které je spolu s ÚJV Řež, a. s., jediným zástupcem zemí bývalého východního bloku v této organizaci.

Zpráva o kongresu ICG-EAC

Informace pro sponzory

Sponzorské zajištění kongresu ICG-AIC 2014 – Materiál pro partnery (PDF)

Skupina ICG-EAC

Skupina ICG–EAC představuje světově nejodbornější fórum pro koordinaci, sdílení a praktické uplatňování výsledků výzkumu v oblasti integrity komponent jaderných zařízení ovlivněných pracovním prostředím tlakovodních a varných jaderných technologií.
Původně neformální skupina odborníků se stala neziskovou organizací, která má ve svých řadách přední odborné pracovníky firem, jakými jsou například Westinghouse, General Electric Global Research Center (GE-GRC), GE-Hitachi Nuclear Energy, Babcock & Wilcox, Areva NP, Électricité de France (EDF), EDF Energy Nuclear Generation, Ringhals AB, Rolls-Royce, Toshiba, Hitachi, Mitsubishi Heavy Industrie, IHI Corporation, Nippon Nuclear Fuel Development, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo Electric Power (TEPCO), Electric Power Research Institute (EPRI), Commissariat à l’énergie atomique (CEA), US NRC, STUK, VdTÜV, Office for Nuclear Regulation (ONR) UK a další.

Oficiální webové stránky kongresu ICG–EAC 2014 www.icg-eac.org

Generální partneři Kongresu ICG-EAC v Praze, 2014

Hlavní partner Kongresu ICG-EAC v Praze, 2014

MPOWER ENGINEERING

Partner Kongresu ICG-EAC v Praze, 2014


ZVVZ Machinery

SIGMA GROUP a. s.

Mediální partner Kongresu ICG-EAC v Praze, 2014


Japonsko, 2013

Informace o průběhu loňského kongresu skupiny ICG–EAC v Karuizawě (Japonsko) najdete na
www.icg-eac.org/pagedata/general summary.htm

Seznam účastníků, 2013

Seznam účastníků konference v r. 2013 je k dispozici ke stažení ve formátu PDF

Seznam přednášek, 2013

Seznam přednášek prezentovaných na konferenci v Japonsku je k dispozici ke stažení ve formátu PDF